Brønden

Kanten
af en brønd
Langt borte
det mørke vand
der dunkelt
gengiver himlens farver
Ekko
mod slimede sten
Mit ansigt
dukker frem
Sløret i trækkene
Stirrende
Himlen kalder
og vandet lokker
dybt dernede:
Kommer du
Kommer nu
Lade falde
Sove
Mørke, mørke
Blive tung
Nu eksisterer kun
en dybsort flade
der med et
åbner sig
og vækker indestængte kræfter
Mørke
Drivende skyer
Øjne
Et par stive
stirrende øjne
Mine
Mine
Jeg
Jeg fryser
Rejser mig
Ser