Kamille

Udgravning. 
Jordvolde 
nøgne og golde 
som mennesker 
der af skæbnen 
er åbnet og blottet. 
Hvide kamiller 
som afværgende floskler 
forsøger 
at illudere 
frugtbar grøde.