Vold 

Lysstump 
snart udbrændt 
Stivnet stearin 
Organiske former 
Den sorte væge 
med spor af vold 
Mordbrand 
Sugende 
brændende
væsker 
Ubønhørligt 
Det er forbi