Ordet 
Ordet 
var 
og er 
som du 
Alt andet 
kan glemmes