Hjertets rytme

Kraftfuldt fødes 
organiske former 
ind til livets 
vilje til 
vækst 

Bevidste former som ubevidste 
kæmpende
for at bevare det egne selv
og række det ind 
i tidens 
evige nu 

Livets væren 
i tid og form 

Et skrig efter menig
fra bevidstheds 
villen 
forstå

En kamp om resourcer
livsrum
og magt
Om retten til livet 
der føder konstant 

Det værende
strømmende liv 
gennem alt