Selvportræt
Hun har et
billede af sig selv som
en kvinde man ikke
siger imod
Rammen er helt
ude af proportion men
det fortæller man ikke en 
stor kanon