Meteor
Vi mødes i
tiden og  
brænder op i 
bratte flænger i 
mørket


3. marts 2004