Forlis 
Som en duvende 
ballon 

drivende ind i 
mørket 

forsvinder dagens 
lyseste drøm og 
skimler et 
frostkys på 
tankens forlis 

Nøgne grene 
griber kulden og 
holder fast 


5. marts 2004