Stilhed
Stilheden den indvendige og den
udvendige der ikke nødvendigvis følges ad men brydes i et felt mellem bevidsthed og drøm
Stilheden mellem støvdragerne på en udsprunget blomst der gløder rummet mellem virkelighed og fantasi
Stilheden mellem to bebyrdede med følelser der er faldet til ro eller ikke vil tillade livet at strømme frit
Stilheden der lægger sig tæt om en død som en kokon der er vævet af liv der er forbi 
Fravær af latente muligheder ventende på at fuldbyrde deres tid
Stilhed emballeret i støj
En tankes magtfulde evne til liv hvor det ikke var forudset


21. marts 2004