Konversation
Hun blev angst for
stilheden omkring
sig og skruede op
for sin talestrøm
som var den en
bro der kunne
føre hende over 
selskabets 
resignation


31. marts 2004