Evighed
Der er altid en
chance bag
horisonten 
bag tapetet
i et tilfældigt
smil
Der er altid en 
ny vej et sted på
ruten der fører til
stedet hvor
kortene blandes  og
deles om igen indtil det 
evige øjeblik hvor alt
løber sammen i 
fælles vilje der ikke 
kender til
mulighed


2. april 2004