Mosaik
Vi aflæser spor i
virkeligheden
afkoder information og
gør den tilgængelig for
betragteren der
tilrettelægger sandheden og
lægger den på
plads i mosaikken


5. april 2004