Velsignelse
Ingen græder over
kronbladenes fald mens
frugten vokser sig
nøgen for
skjul


15. april 2004