Ensretning
Man kan godt få
mange viljer til at
rette ind efter en
men først når 
alle viljer af natur 
strømmer i 
samme retning
bliver der
fred


19. april 2004