Sidste afleveringsdato
Når man skal
levere livet
tilbage er
det spændende om
der stilles nogen
spørgsmål
Forhåbentlig er
der ikke tale om
erstatningsansvar for
slid og mangler for
der er vel ligesom
ikke noget at
betale med23. april 2004