Billen 
Tallerkenkant 
dyr med striber 
bille 
joller sindssvagt 
rundt og rundt 
Standser 
vejrer 
pudser lange antenner
Seks sorte ben 
går atter 
løbende igang 
og lægger nytteløst
spor over spor. 
Fremad 
Fremad 
Retning 
mod 
sig selv.