Heling
Vinden mod
huden og transparente billeder
foran den tidløse
dag der langsomt
modnes til
forståelse

Brikker der
omsider finder
anvendelse for sig
selv i en
afvist sammenhæng og
indser kompositionens
logik

Inden lyset kæntrer i 
nattens dugpunkt
falder det ind over
væggens mønster der 
løfter sig som det
vil ses


Oktober 2004