Elver
Uden ende eller
begyndelse 
står fortættelser frem
af mørket
I lange strøg løber
bløde udløb gennem
forsænkninger som
base for omrids af
substans og i
centret dit dunkle
øje og den hånd der
sender løfter og den der 
plukker roser hvor
ingen roser gror
Den sumpede jord
giver sig over til
åbent vandOktober 2004