Blade
Visne blade i
vinden 
Dage
lejret  i år
Langs hegnet et
spirende muldlag 
Knopper  løftet  ind i
lyset på 
smidige grene


November 2004