Lysalf

Mørket ruger
hårdt på 
dagen
før det vælger
lange vingers
flugt
Et frisat solglimt
tindrer i 
en lille drengs 
latter gemt i
fjerne somres
hede
Han står i lys til 
knæene i 
fjordens lune 
vand og
fanger solens
smil med 
våde hænder
Gemmer lys
i glæde