Hvorfor
Gyldent land
Bæltblåt vand til
den anden side og
en fiskende terne der
vel ikke kender
hvorfor men 
snapper livet med 
alle sanser
En sky der 
lader sig drive 
hvorhen
November 2004