Præcisering
Hans problem er 
for så vidt ikke at
han er villig til at 
sælge sin bedstemor men 
snarere at  han ikke har 
bedstemødre nokNovember 2004