Vendespil
Sort på den 
ene side,
hvid på den
anden og 
ganske ferm til at 
vende den rigtige 
side tilNovember 2004