Hvad så?
Tænk om man kunne
fjerne alle
ordene alle
attituderne og
de etablerede
manifester
Tænk om det  eneste der
betød noget var det man
faktisk gjorde
Ikke etiketter eller
overskrifter 
ikke umistelige
tilhørsforhold men de
handlinger man bevisligt
satte i værk og
kæmpede til ende
Tænk om det faktisk er sådan
og at alt det andet
er tomt teater der lige så
godt kunne afløses af 
folkedans eller poetry
slam i smileycafeer

Tænk og 
hvad så?
December 2004