Tilfældigt
Der er ingen
løfter lagt ind
mellem disse
ord der forsøger at
holde sammen mod
deres opløsningen 
Ingen udkast
til reglementer eller
aftaler endsige
forklaringer
Kun mellemrum der
adskiller tilfældige
ords tilløb til
meningDecember 2004