Bror
Du knæler for
alteret og
kalder mig din
bror

Så vend dig og  
lad mig se dit 
ansigt
Jeg har jo ingen
anden og kender ham
på lyset i
hans blik

December 2004