Blindgyde
Ingen kan standse
tiden
Alligevel kan livet
gå i stå og
konfontere én i en
blindgyde uden
håb om
flugt

Opad kunne man
måske forsøgeDecember 2004