Sammenhæng
Dagen rækker hænderne ud
og forsøger at få fat i
kæden men et sted er der
forvirring og en
tid må den stå alene uden 
sammenhæng med fortiden
der er optaget af sit og
uden mulighed for at
danne afsæt for den næste der
allerede forbereder sin
struktur
Omsider skabes der
forbindelse lige netop
i tide til at undg opløsningFebruar 2005