Rejsen
Der er begyndelsen og
enden
Der er indgangen og
udgangen forbundet af
en række skridt
Der er glæden og
sorgen
Livets gang gennem
kroppen
Den enkeltes mulighed
Der er fødslens og
dødens gåde og 
overalt 
baggrundens evighedMaj 2005