Navnløs
Selvom man ikke
ved hvad det er kan
man føle det
Selvom man ikke kender
ordene kan man mærke
smerten 
- alligevel er det som om et
navn udløser en
forståelse
Et ansigt at
forholde sig tilMaj 2005