Længsel
Du bærer en
byrde barn
jeg ikke kan
løfte

Min afmagt er som en
ørken der også skiller os fra  

os selvMaj 2005