Revision
Bliver dit livs revisor ved med at
vende tilbage til
gamle regnskaber skal du
omgående skifte ham ud med en
anden der er mere
fremadvendtMaj 2005