Mål
Ser du dig omkring
vil du få øje på
flere målskiver end
du havde troet
muligt
Og der er tid til at
vælge en ny
Maj 2005