Kløften
Først da din
afmagt rækker
over kløften
forstår jeg din
styrke og vi træder
begge frem hvor
der før var tomt

Nøgne for intethed
finder vi hinandens
hænder


Juni 2005