Omkostning
Vil du skemalægge livet
udskiller det angst der
ætser alt


Juni 2005