Nærmere til dig
Du kommer tættest på
dig selv -
i  en anden


Juni 2005