Maskepi
Problemet er ikke
så meget de
masker vi skjuler os
bag som dem vi
klistrer på hinandenJuni 2005