Grænseovergang
Fra din smerter
ser du hen over håbet og
i dine øjne læser vi 
viljen til at krydse
grænsen der
holder os tilbage

Vore hænders tomme
viljeJuni 2005