Uhindret
Der er ikke så
mange spørgsmål mere
Det uafvendelige har
indtaget scenen og
egentlig er det
lettere på denne måde
Landskabet er bygget af
elementer der ikke lader sig
flytte  og  deres mellemrum
hvori mit liv flyder uhindret mens
jeg i det stille støtter de
kræfter der aldrig vil 
nå i mål mens 
jeg er til
Kun ømheden er blevet
større,
forståelsen og 
tilskyndelsen til en
accept jeg ikke 
kan skimte enden afJuli 2005