Målfast
Hækkene vokser i
lige linjer under
den åbne himmel
Hvide fugle
krydser de opmålte 
territorier, 
cirkler over det
klausulbehæftede på
fuldfjerede vinger
Glidende skygger på 
afmålte bede


Juli 2005