Nytænkning
Kan man ikke ændre
virkeligheden efter sine
ønsker
kan man komme ganske langt ved
at ændre sine ønsker efter
virkelighedenJuli 2005