Selvindsigt
Man kommer ikke så
langt ved at kigge i
spejlet
Kalenderen ved
antagelig bedre
besked


Juli 2005