Fare
Længslen efter
harmoni kan dække
over dybe kløfter
Kun den der
føler sig frem
falder ikke i


December 2005