Grånende guld
De, der hævder, at
alder er uden betydning,
skulle spørge de unge -
de ved bedreJanuar 2006