Frugt
Glæden hænger 
frit tilgængelig og
lader sig plukke
- men man skal
række efter denJanuar 2006