Grundlag
Tankerne løber
foran og sender
budskaber tilbage til
beslutningerne der
ligger parat
katalogiseret efter
sindets ønsker
En efter en findes de
frem og effektueres med
større eller mindre
energi
Forstanden udskriver en
begrundelseJanuar 2005