Domsafsigelse
Kun den
betingelsesløse kærlighed
kan afsige den
endelige dom


Januar 2006