Spot
Man kan ikke spotte Gud
Gud er uspottelig
- men man kan
spotte mennesker og
det er slemt nok


Februar 2006