Diplomatisk overvejelse
Vi ved godt vi
ikke kommer videre
uden kærlighed og
tilgivelse -
og nu er det os der
har brug for
tilgivelse fra nogen
vi ikke elsker

Vil vi overhovedet frem?Februar 2006