Væggene
Væggene står ret og er
ikke blot vogtere, 
afgrænsere eller
beskyttere men
mulighed for koncentration
af en væren der
kunne se ud som en
ligegyldig plet på et 
åbent spørgsmålFebruar 2006